Tuesday, July 19, 2016

Gián điệp Hồ quang đóng vai Hô chí minh

Dân tộc VN đã bị HCM = Thiếu tá Hồ Quang = Hồ Tập Chương, người Tàu,  lừa gạt suốt mấy chục năm qua”. (Trong đơn xin học ở trường thuộc địa của Pháp HCM, aka Nguyễn Tất Thành, ghi năm sinh là 1892. ) ---> Khi xuống tàu qua Pháp năm 1911, được 19 tuổi.
Mọi cố gắng lập lờ đánh lận con đen khi cho HCM giả dạng Nguyễn Ái Quốc có thể coi như thành công 100% đến khi đơn xin học của Nguyễn tất Thành bị phát giác. Tôi thách hai đảng CSVN, CSTQ trưng ra một cuộc gặp mặt giữa những người biết rõ Nguyễn tất Thành, aka Nguyễn ái Quốc (NAQ), với HCM khi hắn là chủ tịch nước. Ngay cả vợ hắn là Tăng tuyết Minh cũng còn không được gặp. Lý do duy nhất vì HCM không phải là NAQ.

Trong khi đó ở chính trang nhà của CSVN: http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp thì ghi Hồ Quang, aka HCM năm 1939 được 38 tuổi, tức là sinh năm 1901, Trong tiểu sử nói rõ biết ngoại ngữ: Việt ngữ. Nếu là người Việt thì sao lại gọi là ngoại ngữ!: (http://hoquang.org/) ----> Năm 1911 thì tên này mới được 10 tuổi.

Bọn CSVN cũng thừa nhận HCM chết năm 1932.

Chữ viết của Hồ quang

 Trước lúc lâm chung, HCM còn đòi y tá Tàu, Vương Tinh Minh, hát nhạc Tàu cho nghe rồi mới nhắm mắt.

Mục đích sau cùng

No comments:

Post a Comment