Monday, May 2, 2022

 Ông k facebook?

(5-2-2022)

Hôm nay phá lệ, viết bài không theo thứ tự sau

a/ đăng trong blog https://nuocnha.blogspot.com

b/ đăng ở https://ydan.org/

c/ đăng facebook ca tôi: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007194106085

Đo ngược đăng facebook trước.

Đăng trong facebook 2 video ngắn chưa tới 1 phút, và 8 hình buổi lễ k niêm 30-4. ch viết vài câu nói về con dân ca "Bên Thắng Cuộc" cng như "Bên Thua Cuộc" đều đua nhau ra khi nước. Dành di đất hình chữ S cho con cháu Ông Hồ-quang qua ở dùm.

Face book cho làm như mi khi; Sau khi cho tag bn bè; tới mc "post" thì mi thứ biến mất!!!

Chiều nay hồi 5:00 PM check li facebook, thì thấy post ca mình???

Tôi đăng hai mc a, b, vậy.

Chuyển video tư cell phone lên youtube để có thể đăng ở ydan.org.

Tập làm thử.

Buổi lễ tưởng̉ niệm 47 năm mất miền Nam thân yêu ở chợ Bến thành, Arlington, TX.

(thuộc vùng Dallas-Forth Worth)

https://www.youtube.com/watch?v=KaXHq-F4sVY

https://www.youtube.com/watch?v=cHJoleEI_C4


No comments:

Post a Comment