Sunday, January 15, 2023

 Hệ-thống trung-tâm của Cơ-quan Hàng-không Dân-sự Hoa-kỳ trong việc gây ra sự rối-loạn hàng-không?

 

https://www.cbsnews.com/news/faa-notam-definition-outage-notice-to-air-missions/

Hệ-thống trung-tâm ca Cơ-quan Hàng-không Dân-sự Hoa-k trong việc gây ra sự rối-lon hàng-không?

moneywatch

BY IRINA IVANOVA

 

UPDATED ON: JANUARY 11, 2023 / 3:31 PM / MONEYWATCH

 

NOTAM là gì, hệ-thống chính-yếu ca FAA: Cơ-quan Hàng-không Liên-bang b

https://www.youtube.com/watch?v=fLCi6NzkiJs&t=9s

 

Không-phận ca Hoa-k b ngưng trong nhiều tiếng đồng-hồ sáng Thứ(01/11/2023) sau một trc-trặc ca hệ-thống máy vi-tính chuyên gởi những cnh báo cho phi-công.

Cơ-quan FAA cho biết "Hệ-thống thông-báo tin-tức cho những chuyến bay" , hay NOTAM, b hư, và không phân-tích các dữ-liệu mới. Hệ-thống này có từ nửa thế-k trước, cung-cấp cho phi-công những tin được cập-nhật liên-tc về tình-trng ca các chuyến bay. Theo như trang nhà ca FAA,  NOTAM cung-cấp "những tin thiết-yếu cho những người đm nhận công việc ca những chuyến bay, nhưng quá xa với thời-gian để có thể chuyền đi bằng những cách  khác."

Một người thuộc các hng hàng-không cho CBS News biết sự hư-hng là "một vấn-đề lớn"

 

NOTAM được lập ra từ khi nào?

Theo các tài-liệu ca FAA, các hot-động không-lưu bắt đầu dùng hệ-thống NOTAM từ năm 1947. Vào lúc đó, những tin-tức được phng theo "Tin cho các tàu bè", giúp các thuyền-trưởng về những ri ro khi đi biển.

Khi hệ-thống được thành-lập, những tin-tức hàng-không có tên là "Tin cho nhân-viên phi-hành". Nó được đôi tên thành "Thông-báo cho các phi-v" vào năm trước.

Các NOTAM vào thời đó dùng điện-thoi để liên-lc, các phi-công dùng những trm điện-thot dành riêng để lấy các tin-tức hu dng cho mình, ngày nay nhờ hệ-thống điện-toán toàn cầu WWW, h lấy tin trên mng.

 

FAA lifts ground stop after computer outage delays flights nationwide

https://www.youtube.com/watch?v=PBx_Jpptod0

 

NOTAM cho những tin-tức gì?

Theo cơ-quan FAA, một NOTAM gồm "tin không bình thường", tin về tình-trng ca các không-lộ.  Các cnh báo với những tin như: giờ, phi-trường, v-trí và tình-trng những nơi được nêu tên, những chướng ngi, ri-ro, những cn-trở, hay dch-v.

Để gói gém nhiều tin-tức, sự thông-báo phi dùng nhiều chữ tắt mà máy vi-tính đc được. Theo cơ-quan FAA, những chữ tắt được đnh bởi tổ chức Hàng-không Dân-sự Thế-giới: International Civil Aviation Organization (ICAO), trông nom việc di-chuyển bằng đường hàng-không trên thế-giới. Nếu không có từ tắt thì "Tiếng Anh thông thường:plain language" được dùng trong NOTAM.

Những tin-tức được chuyền-ti bởi NOTAM bao gồm những tin tầm-thường cho đến tin quan-trng. Thei hng Reutres, bn tin "có thể có những từ như đường băng đóng cửa, cnh cáo ri ro ca chim-chóc hay những chướng-ngi ca các xây-dựng ở độ cao thấp". Theo như dch-v thông tin thì NOTAM ca những chuyến bay quốc-tế, có thể dài c 200 trang giấy.

 

Đc một NOTAM như thế nào?

Năm 2020, cơ-quan FAA cho các thí-d ca NOTAM như sau:

Notice: ...OBST TOWER LGT (ASR 1050171) 383430.80N0844921.70W (18.9NM ESE 8I1) 1229FT (289FT AGL) U/S ...

Bn dch: Một tháp chướng ngi ở 18,9 dặm đông/đông nam ca phi-trường 8l1 (18.9NM ESE 8I1) - cng được biết là phi-trường Robinson ở thành-phố Vevay, iểu-bang Indiana - không có đèn báo theo luật lệ hiện-hành.

 

Notice: !MIV MM/NNNN EVY RWY 11/29 CLSD DLY 2200-0900 YY05142200-YY05170900

Translation: Military aircraft are operating within a three nautical mile radius of the Calhoun County Airport (Blountstown, Florida) from the surface to 14,000 feet, between 5 p.m. Eastern time and 1 p.m. Eastern time each day starting on Sunday, May 14 and ending on Wednesday, May 17.

Bn dch: Máy bay quân-sự hot động trong bán kính 3 dặm ca phi-trường Calhoun (thành-phố Blountstown, bang Florida) từ mặt đất tới độ cao 14,000 bộ, thời gian  1 giờ chiều tới 5 giờ chiều, giờ miền Đông mỗi ngày, bắt đầu từ Ch-nhật, 14 tháng Năm, và chấm dứt Thư Tư, ngày 17 tháng Năm.

 

Notice: AIRSPACE AEROBATIC ACFT WI AN AREA DEFINED AS 1NM RADIUS OF FSO SFC-3500FT DLY 1600-1700

Bn dch: Bay biểu diễn đang sy ra trong bán kính một dặm ca phi-trường Franklin thuộc thành-phố Highgate, tiểu-bang Vermont.

 

Air travel begins returning to normal following FAA outage that grounded flights

https://www.youtube.com/watch?v=diB8P-VVxys

 

Khi nào hệ-thống NOTAM b hư?

Theo một nhân-viên ca FAA, hệ-thống NOTAM b hư đêm Thứ Ba, lúc 8:28 p.m. giờ miền Đông. Sự hư hng cn trở thông-báo mới hay cập-nhật không chuyển tới các phi-công, hng thông-tấn AP cho biết.

Cơ-quan FAA đành dùng điện-thoi để giữ việc cất cánh qua đêm, nhưng khi ngày tới, số chuyến bay tăng, tràn ngập hệ-thống điện-thoi dự-phòng, hng thông-tấn AP cho biết.

 

Hệ-thống NOTAM có b hư trong quá-khứ không?

Những người trong ngành lâu năm nói với AP h không nhớ được một sự hư-hng k-thuật làm nên một tình-trng to lớn như v này.

Tim Campbell, trước là phó giám-đốc điều-hành thời-khoá-biểu các phi-cơ ca hng American Airlines và bây giờ làm tư-vấn ở thành-phố Minneapolis nói với AP: "Thnh-thong cng có những vấn-đề chỗ này, chỗ kia, nhưng chuyện bây giờ thì có tính cách lch-sử."

John Cox, trước là phi-công và chuyên gia về an-ninh phi-hành, nói với "wire service" rằng đ có những cuộc nói chuyện trong k-nghệ hàng-không nhiều năm qua về việc canh-tân hệ-thống NOTAM, nhưng ông ta không biết tuổi ca máy mà FAA dùng.

Ông ta nói thêm: "Tôi đ bay 53 năm. Tôi chưa hề nghe hệ-thống b hư như thế này. Đây là một việc gì không bình thường đ sy ra."

Peter Greenberg ca  CBS News báo cáo lần trước có nhiều chuyến bay b giữới đất lâu như thế này là sau v khng-bố 11 tháng Chín, năm 2001.

 

Điều gì đ làm ra sự hư-hng?

Cơ-quan FAA đ khôi-phc li hệ-thống NOTAM ít phút trước 9 a.m. sáng, nhưng kể từ chiều Thứ Tư, vẫn chưa ai đưa ra được nguyên-nhân ca sự hư-hng.

Cơ-quan FAA tuyên-bố: "Chúng tôi vẫn đang tiếp-tc tìm tòi về nguyên-nhân ca vấn-đề lúc đầu."

Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên ca toà Bch Ốc đ tweet như sau: "Chưa  có bằng chứng về một khng bố điện-toán, nhưng Tổng-thống đ ch-th cho DOT: Bộ Giao-thông, Mở một cuộc điểu-tra sâu rộng về nguyên do. Cơ quan FAA s thường xuyên cập nhật về chuyện này."

Một số chuyên-gia về hàng-không đổ lỗi về tuổi ca hệ-thống.

Campbell, chuyên-gia tư-vấn ở thành-phố Minneapolis, nói với the AP.

"Hệ-thống ca h là máy vi-tính lớn, thường là đáng tin-cậy, nhưng chúng quá c. Người ta nghi-ngờ về k-thuật ca FAA, không ch về hệ-thống NOTAM".

Năm 2021, hạ̣-viện đ thông-qua một dự-luật đòi hi FAA thành-lập một nhóm có nhiệm-v ci-tiến hệ-thống NOTAM. Nhưng dự-luật này chưa bao giờ được đưa lên Thượng-viện.

Ngh-s Dân-ch Maria Cantwell, ca tiểu-bang Washington, là ch-tch ca y-ban Thượng-viện về: Thương-mi, Khoa-hc và Giao-thông nói y-ban ca ông s điều-tra v hư-hng này.

Ông ta tweet như sau: "Mc-tiêu số một s là An-ninh. Trong khi yban chờ đợi FAA tái ra lệnh, chúng tôi s chú tâm vào điều gì đ gây ra sự̣ hư hng, và sự trùng lập có giúp gì cho việc gim thiểu sự hư hng trong tương-lai. Quần chúng cần một hệ-thống kiểm-soát không-lưu vững vàng hơn."

-- Báo cáo từ hãng CBS News của Kathryn Krupnik và  Kris Van Cleave và Associated Press.

[img]https://i.postimg.cc/FsQBmNHb/Irina-Ivanova.jpg[/img]

BY IRINA IVANOVA

Covers:  economics, economic justice, housing, real estate, work and labor law, consumer privacy, personal finance, climate change, energy, plastic

No comments:

Post a Comment