Tuesday, April 26, 2022

Thệ́ 3

(26-4-2022)

Cùng qu vị,

Tôi đ cm nhận mình được sinh ra để chứng kiến những chuyện "vô tiền khoáng hậu" sy ra trên quê hương. Rồi đất nước chìm đắm trong một chế độ quái thai buộc tôi phi xa lìa quê cha, đất tổ. Thời gian lập nghiệp trên quê hương thứ hai đ dài hơn thời gian ở nơi "chôn nhau, cắt rốn". Những tưởng mi chuyện s bằng phẳng trôi qua; không ngờ chuyện "vô tiền khoáng hậu" cng đang sy ra trên "Hành tinh xanh" có thể là duy nhất có loài người!

.

Chúng ta đều biết Hội Đồng Bo An ca Liên Hiệp Quốc gồm 5 thành viên thường trực và có quyền ph quyết.

Permanent members of the United Nations Security Council

https://www.youtube.com/watch?v=cgKO0PNJ_1w

Đây là 5 anh hai có quyền phân sử những tranh chấp ca các nước khác:

The United Nations member states are the 193 sovereign states that are members of the United Nations and have equal representation in the UN General Assembly. The UN is the world's largest intergovernmental organization.


https://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_United_Nations

.

Thành viên ca Hội Đồng Bo-An gồm 5 Thường trực và 10 không Thường trực:

5 permanent members with veto power:

a/ China

b/ France

c/ Russian Federation

d/ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

e/ United States of America

Ten non-permanent members elected for two-year terms by the General Assembly (with end of term year):

Vietnam won the election to become a non-permanent member of the UNSC for 2020-2021 after receiving 192 votes from the 193 members of the UN General Assembly.


-o0o-

Ukraine brief history:

Ukraine became independent again when the Soviet Union dissolved in 1991.

A referendum in the largely ethnic Russian Ukrainian autonomous region of Crimea was held and Crimea was de facto annexed by Russia on 18 March 2014. The War in Donbas started in Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine involving pro-Ukrainian and pro-Russian Ukrainians and Russian mercenaries. The crisis negatively influenced the Ukrainian economy.

On 24 February 2022, Russia launched a full-scale invasion of the country

.

Theo đon trên ngày 24-2-2022 Nga tấn công Ukraine, một nước độc-lập từ năm 1991!

Nga là một nước lớn, y viên THƯỜNG TRỰC ca Hội Đồng Bo An ca Liên Hiệp Quốc (LHQ). Đây là việc phi lên án, tuy vậy Tàu đ im re. Các nước ca Liên Hiệp Bắc Đi Tây Dương (NATO) phn ứng yếu ớt bằng tuyên bố lên án hành động ca Nga. Cường quốc số một thế-giới thì hứa giúp TT Volodymyr Zelenskyy di tn và nhận được câu tr lời bất h:

"Tôi cần v khí, chớ không cần một chuyến đi"


Nato: Ukraine asks for 'weapons, weapons, weapons'

https://www.bbc.com/news/world-europe-61020567

US supplied anti-tank Javelin missiles unloaded in Kyiv in February

Ukrainian forces being trained in Kyiv to use an NLAW anti-tank missile

‘Give us 1% of yours’: Zelensky pleads with NATO for full range of military help

https://www.timesofisrael.com/ukraines-zelensky-pleads-with-nato-for-unrestricted-military-assistance/

Zelensky says Ukraine must recognise it will not join NATO • FRANCE 24 English

https://www.youtube.com/watch?v=_6GlvknVeuI

Sinking of Russian warship raises tense questions about fate of crew

https://www.msn.com/en-us/news/world/sinking-of-russian-warship-raises-tense-questions-about-fate-of-crew/ar-AAWkIZw?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=3fd636fd715c4202bd412387982159ef

-o0o-

Đây là câu hi nhức nhối:

Nếu một cường quốc lớn, có chân trong Hội Đồng Bo An ca LHQ đi xâm lăng một nước nh có ch quyền thì làm sao trừng pht?

Nga có chân trong hội đồng Bo An, li thêm có quyền ph-quyết -> không thể dùng luật! Nếu không b trừng pht thì Tàu đ sẽ theo gương vì rất muốn chiếm Đài-Loan, h s làm...

Trong tương-lai:

Các nước lớn TỰ DO xâm lăng nước nh!

Lch-sử đang đi tht lùi!

Ngoài việc đánh chiếm Ukraine, Nga còn tàn sát những người dân vô tội.

Ukraine accuses Russia of massacre, city strewn with bodies

https://www.politico.com/news/2022/04/03/ukraine-accuses-russia-massacre-00022595


Lifeless bodies of men, some with their hands tied behind their backs, lie on the ground in Bucha, Ukraine, on Sunday. | Vadim Ghirda/AP Photo

-o0o-


1/- Hội Quốc Liên: The League of Nations (French: Société des Nations [sɔsjete de nɑsjɔ̃]) was the first worldwide intergovernmental organisation whose principal mission was to maintain world peace.[1] It was founded on 10 January 1920 by the Paris Peace Conference that ended the First World War. The main organization ceased operations on 20 April 1946 but many of its components were relocated into the new United Nations.

.

The UN Secretariat building (at left) under construction in New York City in 1949. At right, the Secretariat and General Assembly buildings four decades later in 1990. UN Photo: MB (L) ; UN Photo (R)

A meeting of United Nation Security Council 2014

As World War II was about to end in 1945, nations were in ruins, and the world wanted peace. Representatives of 50 countries gathered at the United Nations Conference on International Organization in San Francisco, California from 25 April to 26 June 1945. For the next two months, they proceeded to draft and then sign the UN Charter, which created a new international organization, the United Nations, which, it was hoped, would prevent another world war like the one they had just lived through.

Now, more than 75 years later, the United Nations is still working to maintain international peace and security, give humanitarian assistance to those in need, protect human rights, and uphold international law.

.

Chúng ta thấy các quốc-gia khai sinh ra Hội Quốc Liên sau thế-chiến thứ nhất với hy-vng giữ HOÀ-BÌNH cho thế-giới. Hậu qu thế-chiến thứ hai 1939-1945 vẫn sy ra và Hội Quốc Liên b xoá b năm 1946.

2/- Liên hiệp quốc: United Nations được thành lập sau thế-chiến thứ hai cng với cùng mc đích.

Hôm nay viễn cnh thế-chiến thứ ba đang ở chân trời. Chắc mấy lnh t ca các cường quốc không muốn làm cho trái đất nổ tung tiêu diệt hết loài người. H s dùng những qu bom mệnh danh Tactical nuclear bom giết dân ca đối phương miễn sao dân ca nước h tồn ti.

U.S. officials view a W54 nuclear warhead (with a 10 or 20 ton explosive yield) as used on the Davy Crockett recoilless gun, one of the smallest nuclear weapons ever made.

.

A tactical nuclear weapon (TNW) or non-strategic nuclear weapon (NSNW)[1] is a nuclear weapon which is designed to be used on a battlefield in military situations, mostly with friendly forces in proximity and perhaps even on contested friendly territory.

Tactical nuclear weapons include gravity bombs, short-range missiles, artillery shells, land mines, depth charges, and torpedoes which are equipped with nuclear warheads.

a/- Here's why America's next nuclear gravity bomb could be delayed

https://www.defensenews.com/video/2019/09/23/heres-why-americas-next-nuclear-gravity-bomb-could-be-delayed/

b/- A short-range ballistic missile (SRBM) is a ballistic missile with a range of about 1,000 kilometres (620 mi) or less.


c/- A shell, in a military context, is a projectile whose payload contains an explosive, incendiary, or other chemical filling.

155 mm M107 projectiles. All have fuzes fitted.

d/- A land mine is an explosive device concealed under or on the ground and designed to destroy or disable enemy targets, ranging from combatants to vehicles and tanks, as they pass over or near it.

Swedish FFV 028 anti-tank-mines of the German Bundeswehr (inert versions)

e/- A depth charge is an anti-submarine warfare (ASW) weapon. It is intended to destroy a submarine by being dropped into the water nearby and detonating, subjecting the target to a powerful and destructive hydraulic shock.


f/- A modern torpedo is an underwater ranged weapon launched above or below the water surface, self-propelled towards a target, and with an explosive warhead designed to detonate either on contact with or in proximity to the target.


-o0o-

Liên hiệp quốc: United Nations hiện nay có vấn đề như sau. Mi quyết đnh phi được đ 5 y-viên thường-trực đồng , nếu một trong số này dùng quyền Ph-quyết thì coi như vấn đề b b.

Đó là trường hợp đang sy ra. Nga không đời nào chấp nhận việc tự kết tội mình. Tàu đ chờ đợi thời cơ để xâm chiếm Đài-Loan.

Mao Zedong, also known as Chairman Mao, was a Chinese communist revolutionary who was the founder of the People's Republic of China, which he ruled as the chairman of the Chinese Communist Party from the establishment of the PRC in 1949 until his death in 1976.

.

S phi có một y-Hội Toàn Cầu tương tự như UN hiện nay. Sự khác biệt nằm ở quyền ph quyết, và sựỡng hành khi không đ 5 phiếu ca các y-Viên thường-trực.

Điều lệ mới s là: Một quyết đnh được 3/5 Thành viên thường-trực b phiếu thuận thì phi thi hành. Trừng pht như thế nào, bàn tiếp; ch cần t số 3/5 chấp thuận là đ.

Dựa trên các yếu tố đưa đến Hội Quốc Liên, và Liên-Hiệp Quốc thì y-Hội Toàn Cầu s được lập sau thế chiến 3!

-o0o-

Hiện nay, chúng ta đang sống với những dự báo tương lai sau:

Nữ tiên tri Judy Hevenly dự đoán trước về chiến tranh Nga-Ukraine, năm 2022 Trung Quốc tấn công Đài Loan

https://www.ntdvn.net/van-hoa/nu-tien-tri-du-doan-truoc-ve-chien-tranh-nga-ukraine-nam-2022-trung-quoc-tan-cong-dai-loan-320641.html

 

Nhà tiên tri Nostradamus: Nước biển sôi cá bị nấu chín, 40 năm trời không có một hạt mưa

https://soha.vn/nha-tien-tri-nostradamus-nuoc-bien-soi-ca-bi-nau-chin-40-nam-troi-khong-co-mot-hat-mua-20211229061945084.htm

Và khoa-hc-gia Albert Einstein tiên đoán sau thê-chiến thứ 3, loài người trở về thời đồ đá!https://www.snopes.com/fact-check/einstein-world-war-iv-sticks-stones/


No comments:

Post a Comment