Sunday, June 12, 2022

 Chuyện dài facebook!

Hôm qua, ngày 11, tháng 6; tôi trích đoạn đầu của bài "Nữ Hàng Anh Hưởng Lễ 70 năm tại Vi" và đăng ở trang "facebook của tôi ở:

https://www.facebook.com/son.nguyen.1884787

Tôi bỏ hết các đường dẫn khác, làm như một bài viết khác. Facebook cho tôi đăng. Hôm nay tôi lấy khúc thứ hai, đoạn nói về các vua của Việt-Nam. Tôi cũng làm tương tự.

Nhưng khi đăng thì gặp chuyện sau:


Tôi không hề đả động gì đến blog https://nuocnha.blogspot.com của tôi. Vậy mà như hình trên; facebook biết rõ về tôi !!!

Điệu này chắc tôi không thể dùng facebook được nữa !!!

Không lẽ chị̉a vào các hình tôi đã đăng ở https://postimages.org mà biết được tôi?

-o0o-

Sau đây là phần tôi dùng hôm nay:

Nay ta trở̀ quê nhà để xem các vị vua Việt-Nam ra sao.

Emperor Duy Tân (Hanoi: [zwi˧ tən˧], Hán t: 維新, lit. "renovation";[1] 19 September 1900 – 26 December 1945), born Nguyn Phúc Vĩnh San, was an emperor of the Nguyn Dynasty who reigned for 9 years between 1907 and 1916.

Đây là vị vua đã dám chống Tây. Pháp phế vua Duy Tân và đem đi đày ở đảo Reunion trong vùng biển Ấn-Độ. Nơi đây cũng là chỗ chúng đày vua cha "Thành-Thái" của ngài.


Vì thời-thế đổi thay, vua đã đăng lính của Pháp, lấy vợ pháp:

1st Wife: Mai Th Vàng (1899–1980)

2nd Wife: Marie Anne Viale (b.1890)

3rd Wife: Fermande Antier (b.1913)

4th Wife: Ernestine Yvette Maillot (b.1924)

Charles de Gaulle của Pháp thảo luận với nhà vua để sắp xếp chuyện về Việt-Nam làm vua. Nhưng chuyến máy bay chở vua đã lâm nạn ở Châu Phi; vua bị tử nạn. Niềm hy-vong của nhiều người xụp đổ theo.

Năm 1987, nhà cầm quyền đương thời cho phép các người của Nguyễn Phước tộc cải táng ngài về lại quê nhà.


Return of emperor Duy tan's tomb back to Vietnam in 1987.

.


Vua Bảo Đại là vị vua thứ 13 của nhà Nguyễn, và cũng là vị vua cuối cùng. Từ năm 1926 tới năm 1945, nhà vua đã làm được một số cải cách nhưng không đáng là bao, trong khi những điều ông muốn thì không thể làm được; Ông đã than khi viết hồi ký:

“Sau nhiều năm sống t do tôi có cm tưởng t nay bước vào nơi giam cm…”
Vua Bảo Đại khi lên ngôi (1925-1945)

Declaration of Empire of Vietnam in 1945

Chân dung Bảo Đại thi k 1952-1954.

Abdication ceremony of Bảo Đại.

Ông qua đi vào 5 gi sáng ngày 31 tháng 7 năm 1997 tại Quân y vin Val-de-Grâce,[59] hưởng th 83 tui. Cu hoàng Bảo Đại là v vua th nht ca nhà Nguyn. Ông cũng là mt phế đế sng th nht trên thế gii thi hiện đại.


Bảo Đại's burial place in the Cimetière de Passy, Paris

Vua Bảo Đại – V Hoàng Đế Cui Cùng Ca Triu Nguyn Có Cng Hiến Gì Cho Đt Nước Vit Nam ?

https://www.youtube.com/watch?v=UnSWj-896N0

Đây là sản-phẩm của chế-độ hiện hành. Họ nói tốt cho tên gián-điệp Hồ quang.Sau là bài phân tích của tôi.

http://nuocnha.blogspot.com/2016/12/chan-tuong-cua-gian-iep-ho-quang-thu.html

(Ngày 12, tháng 6, 2022)

No comments:

Post a Comment