Friday, June 3, 2022

 My life on the web

My Blog: https://nuocnha.blogspot.com, and my facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007194106085

I started my blog in 2015:

khi còn: vanhocvietnam.0catch.com

sau đổi thành:

http://nuocnha.blogspot.com/2015/10/trang-nha-cua-toi-o-vanhocvietnam.html

For facebook, i do not mention much:

- Works at BAE Systems/formely Boeing

- Studied at Dallas College North Lake Campus

- Lives in Grand Prairie, Texas

- From Grand Prairie, Texas

I do not recall the exact time

Tôi dùng thời gian rnh rỗi để đi ngao du trên mng mà biết được chân tướng ca HCM:


Tài liệu Hồ Chí Minh của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam

https://bomtmr.blogspot.com/2015/03/tai-lieu-ho-chi-minh-cua-cuc-van-thu-va.html

http://nuocnha.blogspot.com/2016/12/chan-tuong-cua-gian-iep-ho-quang-thu.html

Độc-Lập hay Tay sai?

http://nuocnha.blogspot.com/2016/07/oc-lap-hay-tay-sai-toi-nam-nay-71-tuoi.html

Gián điệp Hồ quang đóng vai Hô chí minh

http://nuocnha.blogspot.com/2016/07/gian-iep-ho-quang-ong-vai-ho-chi-minh.html

Những bài viết ca tôi có lt người biết, nên nhà cầm quyền VN ch thèm quan tâm tới.

Sau tôi chuyển hướng tìm tòi những gì bổ ích thì đem về ĐĂNG LI. tôi để đường dẫn về bài gốc ở ngay đầu trang; ng đây không phi là công lao ca tôi.

Thí-d:

Bí ẩn về việc đảng Cộng-sản lãnh đạo nhà nước Việt-Nam nhượng lãnh thổ, lãnh hải cho Trung-quốc.

http://nuocnha.blogspot.com/2018/09/giao-su-tran-ai-sy-ifa-ph-an1-httpwww.html

http://nuocnha.blogspot.com/2018/09/giao-su-tran-ai-sy-ifa-ph-an2-httpwww.html

http://nuocnha.blogspot.com/2018/09/giao-su-tran-ai-sy-ifa-ph-an3-httpwww.html

Việc này có l không làm tác-gi gốc phật ; tôi không b làm khó dễ cho tới gần đây, có l từ năm ngoái.

Theo thông lệ tôi đăng bài trên Blog:

a/ https://nuocnha.blogspot.com

b/ https://ydan.org/

c/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007194106085

Lần đầu tiên tôi nhận được cảnh cáo có lẽ vài năm trước như sau:Tôi gọi facebook và trình bày với họ. Họ không làm khó dễ̃a.

Ít lâu sau tôi liền điền thêm dấu (#) và đường dẫn để khỏi mất công lôi thôi với facebook

https://nuocnha.blog#spot.com

((Blog bị 'cấm' bởi Facebook; xin quý vị 'copy' đường dẫn trên rồi 'paste' vào 'notepad'; sau đó xoá (#) để có đường dẫn đúng)Xin vui lòng coi từ Blog ca tôi, có thêm hình nh ở những nơi thích hợp)

(Vì Facebook cấm đa ch ca trang nguyên thy. Tôi tm dùng đa ch "ydan.org")

khi trang  https://ydan.org/

cũng bị cấm, tôi cũng làm tương tương tự:

Phần trên không có ở bài tôi viết, nhưng trang Blog TỰ THÊM VÀO !!!

https://y#dan.org/

Hôm 1/6/2022, tôi chỉ đăng:

https://nuocnha.blogspot.com

Cũng bị cấm:


Tôi quyết định sẽ chỉ đăng trên facebook những gì của tôi thôi.(06/03/2022)

No comments:

Post a Comment