Tuesday, November 8, 2022

 Chuyện nước M_7 (08-11-2022)

((Blog bị 'cấm' bởi Facebook; xin quý vị 'copy' đường dẫn trên rồi 'paste' vào 'notepad'; sau đó xoá (#) để có đường dẫn đúng). Xin vui lòng coi từ Blog ca tôi, có thêm hình nh ở những nơi thích hợp)

Chuyện nước M_6 (26-05-2022)

https://nuocnha.blog#spot.com/2022/05/chuy-e-n-nuo-c-my-6-26-05-2022.html

 

Hôm nay 07-11-2022, là ngày chính-thức đi bầu giữa nhiệm k để bầu li:

1/- 1/3 tổng số thượng nghị sĩ liên bang (100 người)

2/- Toàn bộ 435 hạ nghị sĩ liên bang và 6 nghị sĩ (không có quyền bỏ phiếu trong các vấn đề mang tính “quyết định”) đại diện cho Thủ đô Washington DC và 5 vùng lãnh thổ chưa hợp nhất (gồm Guam, Puerto Rico, American Samoa, Bắc Mariana, Quần đảo Virgin)

3/- 34 trên tổng số 50 thống đốc bang (nhiệm kỳ 4 năm) cộng với thống đốc 2 bang là Vermont và New Hampshire (có nhiệm kỳ 2 năm), tổng cộng 36 thống đốc bang.

theo https://www.thesaigonpost.com/2018/11/khai-quat-ve-he-thong-bau-cu-my.html

Chúng tôi vẫn b phiếu bằng thư, vì cm thấy quá già để đi đến phòng phiếu.

Ở nhà, tôi có thì giờ ngắm lá phiếu ca mình. Do ở đơn v 30 thiếu phần Write-in nên người ta muốn mình xác nhận li bằng cách cung cấp phiếu bầu khác.

Năm nay phiếu bầu được ghi bằng 3 thứ tiếng: Anh, Mễ, Việt. Không biết nên vui hay buồn.

Ngoài hai đng chính là: Dân ch, Cộng-hòa, còn có thêm ba đng nh nữa là: Lib=Libertarian Party: Đng Tự do, Gm=Green Party: Đng Xanh, và Ind=Independent Party: Đng Độc-lập.

Mấy đng này cng cho người ra ứng cử.

Trên phiếu bầu người ca đng nào cng đều được ghi r.

Hai năm trước, trên phiếu bầu có vài v-trí ch có một người ứng cử. Năm nay có khá nhiều, trên trang hai ghi r: Những Ứng Viên không có Đối-th đ tuyên-bố trúng cử.

Thư ca Dallas County nói r vì sao mình đ bầu rồi, mà h vẫn gởi ballot mới. Trên hình đầu tiên ca bốn hình ca lá phiếu, tôi đánh dấu bằng mi tên đ. V-trí đó không có ở phiếu bầu k trước.  Tôi ch chú đến hai đng chính, và chn ứng viên ca đng tôi thích.

Bao thư

Thư ca Texas Secretary of State 6-19

Ch dẫn cách bầu Form 6-17

Danh-sách những người muốn mình bầu bằng cách viết thêm tên ca h, thay vì ch lựa những tên trên lá phiếu.

Write-in campaign for Dallas District Court Judge explained

https://www.youtube.com/watch?v=Dpq9u_RKV_UHai mặt ca lá phiếu.

Ch dẫn cách b phiếu bầu trong bao thư nào

Bao thư chứa phiếu bầu s b vào trong bao thư thứ hai trước khi gởi đi: Ballot Envelope

Bao thư chính thức ca mình. Không cần tem cho ai ở trong nước M.

Chuyện gian lận bầu cử hai năm qua, tôi đ chứng minh bằng vài hình sau. trong thời gian vài phút không thể nào phiếu bầu nhảy vọt như thế.


Arizona


Georgia


Michigan

Mọi người đang đồn về làn sóng đỏ, và đảng Cộng-hoà sẽ chiếm lại hai viện quốc-hội.

Ông Biden định mua phiếu bằng cách ân xá tiền mượn của sinh-viên. Bà Amy Barrett đã chặn chuyện phi pháp này.

Justice Barrett, again, rejects bid to block Biden’s student debt relief

https://www.politico.com/news/2022/11/04/barrett-student-debt-relief-00065257

Ông Trump mua dầu về giữ ở các kho chiến lược cho đất nuớc, ông Biden đem ra dùng. Chắng biết ông ấy có hiều nghĩa của danh tư "Chiến-Lược" là gì không?
Còn v
ấn-đề bảo vệ môi-trường Thì hai anh có dân số trên một tỷ là Ấn-độ, và Trung-hoa, họ vẫn dùng thả dàn. Sao lại băt dân Mỹ chĩ có hơn ba trăm triệu phải gánh hộ thiên-hạ!

No comments:

Post a Comment