Tuesday, November 15, 2022

 Sau một tai-nn trên không 5 năm trước, Hi-quân M sau cùng đ tái khai-sinh chiếc phn-lực cơ tấn-công điện-tử.

https://www.yahoo.com/finance/news/midair-collision-5-years-ago-210700607.html

Sau một tai-nn trên không 5 năm trước, Hi-quân M sau cùng đ tái khai-sinh chiếc phn-lực cơ tấn-công điện-tử.


Kyle Mizokami

Thu, November 3, 2022 at 4:07 PM


Navy Jet Returns to Fleet After Midair CollisionU.S. Navy

1/- Năm 2017, chiếc máy bay phn-lực tấn-công điện-tử EA-18G Growler (EA-18G Gầm gừ) bị hư-hi nặng-nề khi va chm với một phi-cơ khác.

2/- Nó nằm ở sa-mc bốn năm trước khi người ta quyết-đnh về số-phận ca nó.

3/- Bây giờ, sau 2000 giờ đi-tu, nó được đưa về đơn v c.

 

Tháng trước, hi-quân M tr li cho Hi-quân một máy bay phn-lực tấn-công điện-tử: nó va chm vào một máy bay khác và b hư-hi nặng-nề, nó được phơi mưa, nắng ở sa-mc ca tiểu-bang Nevada trong bốn năm trong khi các viên-chức đang tìm cách cách s làm gì với nó, (sửa chữa hay b luôn). Bây giờ, sau hơn một năm tân-trang, nhiều người nói nó s không bao giờ bay trở li. Chiếc EA-18G Growler (EA-18G Gầm gừ) trở li đời sống c ca nó, máy bay phn-lực tấn-công điện-tử. https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a39752243/ngad-software/

 

✈︎ Don’t miss any of our best-in-class military and defense news. Join our squad with Pop Mech Pro: https://join.popularmechanics.com/pubs/HR/POP/POP1_Plans.jsp?cds_page_id=250088&cds_mag_code=POP&cds_tracking_code=navy-fighter-ea-18g-growler-returns

 

Theo giới chức Hi quân, ngày 14, tháng Chín, năm 2017, chiếc EA-18G Growler đ b hư-hi khi đng nhau khi bay trên căn-cứ hi-quân Fallon ca tiểu-bang Nevada. Phi-hành đoàn đ có thể đáp chiếc phi-cơ, nó b hư hi nặng-nề, nên phần v sửa chữa đ để chiếc phn-lực cơ phơi sương, nắng ở sa-mc. Có lúc, bộ Hi-quân nói không có những th-tc có sắn để sửa chữa chiếc 'Growler:Gầm gừ'.

Chiếc EA-18G Growler:Gầm-gừ là một phn-lực cơ chiến-đấu điện-tử được sn-xuất dựa trên chiếc  F/A-18F Super Hornet: Ong chúa. Nó có nhiều kh năng ca chiếc máy bay hai chỗ ngồi Super Hornet, Nhưng nhờ thiết b chiến-tranh điện-tử AN/ALQ-218, nó có kh năng: phát-hiện, xác quyết về tín-hiệu, tìm ra v-trí và thẩm-đnh tín-hiệu điện-từ, kể c tín-hiệu phát sóng, và radar ca đch. Nó còn có-thể nhiễu lon các sóng điện ca đch bằng thiết b  ALQ-99 ca mình: .https://www.navair.navy.mil/product/ALQ-99-Tactical-Jamming-System


F/A-18F Super Hornet

The AN/ALQ-99 system on EA-6B Prowler Aircraft. EA-6B in foreground carries 3 under-wing jamming pods for transmitting and a single fixed pod on its tail for receiving.

EA-6B Prowler Aircraft

Năm chiếc Growlers được giao cho phi-đội Electronic Attack squadron (VAQ), phi-đội này hỗ-trợ những chiến-dch ca Hi quân và Không quân. Một phi-đội được giao cho một hàng-không mẫu-hm trong khi thi hành nhiệm-v. Trong thời chiến, những chiếc Growlers thu-thập những tin-tức điện-tử ca đch quân và có nhiệm-v then chốt là phá vỡ phòng-tuyến ca không quân đch, làm nhiễu lon radar đch, và liên-lc vô tuyến ca đch quân, dùng ho-tiễn tốc-độ cao AGM-88  High Speed Anti-Radiation Missile (HARM) bắn phá hệ-thống radar ca đch: https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104574/agm-88-harm/

[img]https://i.postimg.cc/KzWcmLzX/Electronic-Attack-Squadron-129.png[/img]

The AGM-88 HARM is a tactical, air-to-surface anti-radiation missile designed to home in on electronic transmissions coming from surface-to-air radar systems. It was originally developed by Texas Instruments as a replacement for the AGM-45 Shrike and AGM-78 Standard ARM system.

The stricken Growler getting underground repairs at Whidbey Island Navy Air Station, Washington.U.S. Navy

Năm 2021, bộ Hi quân sau cùng quyết đnh sửa chữa chiếc phn-lực cơ bệnh-hon. Các chuyên-viên nhận xét: "sau khi xem xét lần đầu, chiếc máy bay khó có thể đ điều kiện để bay li như trước vì những sửa chữa phức-tp sau tai-nn, và hư-hi về thời-tiết sau nhiều năm ở sa-mc".

Bộ Hi-quân chở chiếc máy bay trên xe vận ti từ Fallon về Whidbey Island Naval Air Station(tiểu-bang Washington), đây là nhà ca phi-đội phản-lực xung-kích (VAQs) vẫn bay chiếc Growler. Người ta chuyển nó tới Fleet Replacement Squadron, VAQ-129 (một đơn-v ca Hi-quân và Thy quân lc-chiến chuyên đào-to phi-công ca Hi-quân và s-quan phi-hành), nơi sau cùng nó được ở trong nhà. Ti đây, công việc sửa chữa bắt đầu "hoch đnh các quy-trình, sửa chữa toàn diện, thẩm đnh k càng" chiếc máy bay. Công việc kéo dài hơn năm trời, đòi hi thay thế tất c những bộ-phận quan-trng, và tốn hơn 2000 giờ làm việc.

The team that refurbished EA-18G Growler 515 poses with the aircraft at Naval Air Station Whidbey Island. The aircraft flew its functional check flight on October 17, 2022.US Navy

Ngày nay được coi là phn lực cơ "được sửa chữa đặc biệt", đang đợi để được chuyển tới một phi-đội tấn-công điện-tử trên toàn thế-giới.

 

Bộ Hi-quân không cho biết việc sửa chữa tốn bao nhiêu. Bất luận nhìn cách nào, bây giờ có đầy đ th-tc để sửa chữa một chiếc Growler b hư-hi, một việc mà trước đây chưa có. Nếu chiến-tranh sy ra ngày mai, phân v sửa chữa s có nhiều chiếc EA-18Gs hư-hi trong tay. Bây giờ, nhờ chiếc phi-cơ nằm l-loi ở sa-mc suốt 4 năm, h có một quyển sách chứa đầy đ  cách sữa chữa chúng.

102 Comments

------------------------------------------------------------------------------

Matdarat

3 November, 2022

I worked in Navy depot repair facilities most of my life. Having seen and been involved in major rehab A/C like this is a complex endeavor. Getting new replacement parts is nearly impossible. Scavenging used parts and reworking them for proper alignment takes skilled experienced workers and engineers. Great job to everyone involved. I’m sure you saved the taxpayers multi- millions and increased capabilities for the fleet!

 

Jay

4 November, 2022

I was fortunate to serve as a naval aviator in the Marine Corps flying F-18 Hornets for much of my career. Saw several crazy things during my time, especially with VMFA-314 and VMFT-401. What I think most in the civilian world do not realize is how much maintenance and inspection takes place for every single flight hour we undertake. Movie fans watch Top Gun: Maverick and think that after a hop (flight) the plane just sits on the tarmac when in actuality, an entire team of people are pouring over the plane checking every single system making sure she is ready for the next flight. This is part of the reason why operational tempos say, on board an aircraft carrier can only proceed at a certain speed, ... even in time of war.

...

No comments:

Post a Comment