Friday, November 4, 2022

 Danh sách 10 thành-phố mà máy camera theo di luôn luôn làm việc

https://www.msn.com/en-us/money/other/list-10-cities-where-surveillance-cameras-are-always-watching/ar-AA13hzQl?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=73fc80e3f8bd453283d11355c4fd707a

Danh sách 10 thành-phố mà máy camera theo di luôn luôn làm việc

Albert Khoury, Komando.com - Sunday

Albert Khoury

5 Comments

 

Bn muốn tránh cnh ồn ào, náo nhiệt? Các hng cho thuê như https://www.airbnb.com/ và https://www.vrbo.com/ có thể cung cấp cho bn không gian bn cần ở bất cứ nơi nào bn thích. Bn có thể cm thấy thoi mái khi biết b theo di bằng camera?

Hy nhấn đường dẫn sau để mua một máy dò tìm camera b dấu khi mướn hoặc thuê phòng:

https://www.komando.com/amazon/hidden-camera-detector/841449/.

List: 10 cities where surveillance cameras are always watching

© Provided by Komando

B qua bên những nơi như, phi-trường, tr sở ca chính-ph và những nơi cần an-ninh tối đa, bn không thể biết khi nào mình b theo di. Bn có thể tìm kiếm và đôi khi tìm ra chúng, nhưng chúng không được đặt ở nơi dễ kiếm.

Mức độ theo di ca chính-ph tùy thuộc nơi bn sống. Sau là 10 nơi những thành-phố có nhiều camera theo di xếp loi theo dân số.

 

-o0o-

 

Sau là sơ lược về việc này

Theo như hng https://www.comparitech.com/ chuyên về an-ninh mạng, trung bình một thành-phố ở M có khong 6 máy theo di cho 1000 người. Hng này nghiên-cứu 50 thành-phố đông dân nhất được giám sát nhiều nhất dựa theo số camera, và số dân nơi đó.

Hng Comparitech xét đến loi camera được dùng:

1/- CCTV: 'closed circuit TV: máy thu hình TV cốnh.

2/- Máy thu hình có thể theo di việc đang sy ra ở những trung-tâm tội-phm.

3/- Máy camera tư-nhân trong hệ-thống ca lực-lượng cnh-sát.

4/- Máy ở trên những phương-tiện chuyên-chở công-cộng.

5/- Máy theo di dòng xe cộ trên đường, phố, xa-lộ.

6/- Máy ở những đèn đường.

Related video: Police look for help to give more security cameras to York residents

https://www.youtube.com/watch?v=WEoQHans9jk&t=3s

 

-o0o-

 

Cuộc kho sát cng coi các hồ-sơ ca sở cnh-sát có thể coi tin-tức chuông Ring doorbell ca các tư-gia, tuy nhiên những tin-tức này không ở trong hồ-sơ cuối cùng.


Bn có biết cnh-sát có thể coi tin-tức chiếc Ring doorbell không có sự chấp thuận ca bn?

Tap or click here to stop law enforcement from asking you for any videos: https://www.komando.com/news/ring-camera-police-footage/846881/

 

Khi bn đang ở đó thì cng nên vô hiệu hoá mng vô tuyến có thể chia tin tức cho nhau ca Amazon có tên là Sidewalk.

https://www.komando.com/safety-security-reviews/ring-camera-opt-out-amazon-sidewalk/797524/

 

Khi coi dữ liệu ca  https://www.census.gov/ ta có thể thấy các điều sau:

1/- 44.2 triệu người đang b theo di bởi 270,000 camera thu hình.

2/- Thành-phố Atlanta theo di nhiều nhất theo t-lệ 48.93 camera cho 1,000 người.

3/- Thành-phố Chicago có nhiều camera nhất:  32,000.

4/- 28 sở cnh-sát biết về k-thuật ca Ring doorbell, và h đ xin phép 728 lần để coi hình nh ca chúng trong tam cá nguyệt cuối ca năn 2020.

RELATED: Do this or anyone can see what your security camera sees

https://www.komando.com/privacy/increase-security-camera-security/798751/

 

-o0o-

 

Danh sách 10 thành-phố  ca nườc M theo di dân chúng.

Căn-cứ vào số camera dùng với 1000 người, thì 10 thành-phố ca nước M sau được xem là theo di người dân nhiều nhất:

1/- Atlanta, Georgia – 24,800 cameras for 506,811 people = 48.93 cameras per 1,000 people.

2/- Philadelphia, Pennsylvania – 28,064 cameras for 1,584,064 people = 17.72 cameras per 1,000 people.

3/- Denver, Colorado – 12,273 cameras for 727,211 people = 16.88 cameras per 1,000 people.

4/- Washington, District of Columbia – 11,441 cameras for 705,749 people = 16.21 cameras per 1,000 people.

5/- San Francisco, California – 14,266 cameras for 881,549 people = 16.18 cameras per 1,000 people.

6/- Las Vegas, Nevada – 10,208 cameras for 651,319 people = 15.67 cameras per 1,000 people.

7/- Detroit, Michigan – 8,836 cameras for 670,031 people = 13.19 cameras per 1,000 people.

8/- Chicago, Illinois – 32,000 cameras for 2,693,976 people = 11.88 cameras per 1,000 people.

9/- Portland, Oregon – 6,411 cameras for 654,741 people = 9.79 cameras per 1,000 people.

10/- Fresno, California – 4,706 cameras for 531,576 people = 8.85 cameras per 1,000 people.

While U.S. cities are under heavy surveillance, China has us beat overall with 372.8 cameras per 1,000 people.

 

-o0o-

 

Keep reading

Crooks are jamming security cameras - Protect yours now!

https://www.komando.com/security-privacy/crooks-jamming-security-cameras/859373/

Four dangerous mistakes you're making with your home security system

https://www.komando.com/how-tos/home-security-mistakes/854853/

No comments:

Post a Comment