Thursday, December 24, 2020

 

Chuyện nước Mỹ

Thời khác mà cường quốc số một thế giới có cuộc bầu cử thua xa các nước nhược tiểu!!!

Nhân vụ con covid 19; Cuộc bầu cử có đầy rẫy những bê bối , xin liệt kê vài thí dụ:

1/ Gian lận bầu cử: Phiếu bầu cho ông Trump (đỏ) nhiều hơn cho Biden (xanh); Đúng thời gian phòng phiếu đóng cửa, các quan sát viên CH bị̀i ra nghỉ xả hơi. Họ không được phép vào lại. Số phiếu của Biden tự dưng nhảy vọt qua số phiếu của ông Trump.

Arizona

Georgia

Michigan

2/ Các vị dân cử có vợ Tàu, bị Tàu mua chuộc. Đơn cử:

Ông này tuy là CH, vừa phát biểu công nhận "chính phủ Joe Biden".

https://www.politico.com/news/2020/12/22/mitch-mcconnell-biden-cabinet-nominees-449805

3/ Tỷ phú truyền thông facebook Mark Zuckerberg có vợ Tàu nên cũng bênh Tàu.

Ai nói động đến Tàu là bị kiểm duyệt.

4/ Cuộc bầu cử đã dùng hệ thống máy Dominion có thể̃a đổi kết quả.
https://www.npr.org/2020/12/23/948828692/the-toll-of-conspiracy-theories-a-voting-security-expert-lives-in-hiding

 

Ông Trump gây cm hứng cho người Việt trên thế giới làm YouTube bình luận về ông ta.

a/ Theo Ngụy Vũ ở King Channel trên YouTube, thì ở Mỹ có hai loại:

"Mỹ đẻ, Tàu nuôi"; và "Tàu đẻ, Mỹ nuôi" để chỉ các nhân vật trở nên giàu có sinh ra tại Mỹ hay tại Tàu.

LÝ DO - TT TRUMP VETO DỰ LUẬT QUỐC PHÒNG - The King Channel - 12/23/2020

https://www.youtube.com/watch?v=7K64UQjYbOk

b/ Trần Michael cũng làm YouTube:

23DEC20: TT TRUMP PHÁ ÂM MƯU GÀI ĐÔNG TRONG DỰ LUẬT QUỐC PHÒNG 2021!

https://www.youtube.com/watch?v=s9edDRdfQ2c

c/ Một người trẻ sống bên trời Âu cũng làm YouTube:

CNĐ. TT Trump chất vấn Gói hỗ trợ nước ngoài - Ngày 23/12/2020...

https://www.youtube.com/watch?v=MWiktc_gThg&t=606s

Cả ba người này Phân tích những tin tức ít ai ngờ́i.

Ngày nào cả ba đều có Video mới.

Thí dụ: dự luật chi $900 tỷ của quốc hội (dài hơn 5 ngàn trang) ̀a trao cho TT Trump chịu chi $600.00 cho mỗi người. Phần còn lại


TT Trump bác đòi $2000.00 cho mỗi người dân. Bà Nancy Pelosi vội vàng thấp thuận. Bà chuyển tới TT Trump dự luật mới mong ông ta ký đại để nhận thành tích về mình. Luật sư riêng của ông Trump là luật sư Lin Wood cố đọc và ông nhận thấy cái bẫy ở cc trang 4000 trở đi!

Lucian Lincoln "Lin" Wood Jr. is an American attorney based in Atlanta, Georgia. He represented Richard Jewell, the security guard falsely accused in the Centennial Olympic Park bombing in Atlanta in 1996.

Bà Pelosi đã thêm một điều khoản TT Trump KHÔNG ĐƯỢC DÙNG QUÂN ĐỘI KHI CÓ SÁO TRỘN TRONG NƯỚC. ÔNG TA PHẢI XIN PHÉP QUỐC HỘI.

5/

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20201117-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-m%E1%BB%B9-2020-c%E1%BB%91-v%E1%BA%A5n-an-ninh-c%E1%BB%A7a-donald-trump-cam-k%E1%BA%BFt-chuy%E1%BB%83n-giao-quy%E1%BB%81n-l%E1%BB%B1c


No comments:

Post a Comment