Saturday, August 1, 2020

THOẢ THUẬN LY DỊ GIỮA CỘNG HOÀ và DÂN CHỦ 

http://vietmania.blogspot.com/2020/07/thoa-thuan-ly-di-giua-cong-hoa-va-dan.html
WEDNESDAY, JULY 29, 2020
THOẢ THUẬN LY DỊ GIỮA CỘNG HOÀ và DÂN CHỦ 

J J Wall


Soạn thảo bởi một sinh viên Luật trẻ tuổi
Người soạn ra bản văn này là một sinh viên Luật May ra đem lại cho chúng ta chút hi vọng.
Lời văn tuyệt vời, thật là khó tưởng tượng được viết bởi một sinh viên trẻ. Nếu cậu ta ra tranh cử chắc chắn sẽ nhận được lá phiếu của tôi.

Thân gửi các bạn Mỹ theo khuynh hướng tự do, cánh tả, tiến bộ xã hội, chủ nghĩa Marxists, hay những ai ủng hộ Obama, v..v.

Chúng ta miễn cưõng sống với nhau từ thập niên 1950 chỉ vì quyền lợi con cái, nhưng diễn biến của cuộc bầu cử hiện nay khiến tôi muốn ly dị. Chúng ta chịu đựng nhau bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì thế hệ tương lai, nhưng tình cảm càng ngày càng xa cách. Chúng ta không thể đồng ý với nhau về chính kiến khác biệt, có lẽ hay nhất là chia tay để giữ mối thân tình. Chúng ta có thể mỉm cười, chấp nhận sự khác biệt, và chia tay theo con đường riêng của mỗi người.

Dưới đây là thoả thuận phân chia của chúng ta:
- Mỗi bên có thể phân chia đồng đều đất đai. Đây là việc khó, nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể thoả thuận trong tinh thần thân hữu. Các chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều! Người đại diện cho mỗi bên sẽ cố gắng hết sức mình để phân chia tài sản cho dù chúng ta có nhiều khác biệt muốn theo khuynh hướng của mình.

1. Tôi không muốn phân phối lại thuế và bạn cứ giữ theo ý mình.
2. Bạn có quyền bổ nhiệm Thẩm phán theo khuynh hướng tự do, và giữ lại ACLU.
3. Vì bạn không thích súng đạn, tôi sẽ giữ lại cảnh sát, NRA, và quân đội.
4. Chúng tôi sẽ giữ lại những kỹ nghệ sặc mùi dầu khí và hơi than đá. Bạn tha hồ dùng điện mặt trời, điện gió, và dầu sinh học diesel.
5. Bạn có thể giữ Oprah, Micheal Moore, và Rosie O'Donnell, nhưng đừng quên trách nhiệm chế tạo ra chiếc xe dùng nhiên liệu dầu sinh học diesel đủ lớn để chở cả ba người này.
6. Chúng tôi sẽ trung thành với chủ nghĩa tư bản, những tập đoàn tham lam, công ty dược phẩm, Walmart và Thị trường chứng khoán.
7. Bạn có thể giữ những người ăn trợ cấp, food stamp yêu dấu suốt đời, những cô cậu hippies nổi loạn, những người nghiện ma tuý, và mở cửa đón di dân bất hợp pháp.
8. Chúng tôi sẽ giữ những bà mẹ say mê thể thao, những chủ tịch tham lam, và đám dân quê chất phát.
9. Chúng tôi sẽ giữ Hannity, Carlson, và Thánh kinh. Phần bạn, xin nhường CNN, ABC, CBS và đám tài tử Hollywood.
10. Bạn có thể làm bạn tốt với Iran, Palestine, và chúng tôi sẽ giữ quyền can thiệp nếu bị đe doạ đến an ninh.
11. Bạn tha hồ có bọn tranh đấu cho hoà bình và phản đối chiến tranh.
12. Khi đồng minh của chúng tôi bị đe doạ, chúng tôi sẽ giúp họ để bảo vệ an ninh.
13. Chúng tôi sẽ giữ giá trị Thiên Chúa giáo & Do Thái giáo.
14. Bạn có thể theo Hồi giáo, Scientology, chủ nghĩa nhân văn, đường hướng chính trị, Shirley Maclaine, và cả Liên Hiệp Quốc. Nhưng chúng tôi không trả tiền nuôi Liên Hiệp Quốc.
15. Bạn có thể có những chiếc xe thể thao lớn, ngoại khổ ngoại hạng. Những siêu xe Volt, Tesla, bất cứ loại nào bạn muốn.
16. Bạn có thể cho mọi người bảo hiểm sức khoẻ miễn phí, nếu bạn tìm được bác sĩ nào chấp nhận.
17 .Chúng tôi sẽ giữ bản hùng ca "The Battle Hymn of the Republic" và bản"Quốc ca" hiện nay.
18. Tôi biết bạn muốn thay "Quốc ca' bằng nhạc phẩm "Imagine""I'd like to teach the world sing" "Kumbaya" hay "We are the world".
19. Chúng tôi muốn nền kinh tế phát triển từng bước, và bạn thì tạo mọi điều kiện cho nghèo khó lan rộng.
20. Chúng tôi sẽ bảo toàn lịch sử, tên và quốc kỳ, những điều khiến bạn khó chịu.

Nếu bạn đồng ý với những đề nghị trên, vui lòng chuyển đến bạn bè thân hữu. Không thích thì cứ tự nhiên xoá bỏ. Trong tình bằng hữu, tôi tin rằng khoảng 15 năm sau bạn sẽ biết rõ là ai cần được giúp.

Trân trọng,

JohnJ. Wall
Sinh viên Luật

TB. Bạn nhớ mang theo Ted Turner, Sean Penn, Martin & Charlie Sheen, GeorgeClooney, Barbara Streisand và (Hanoi) Jane Fonda.
Và bạn cũng không cần nhấn nút số 1 để nói chuyện bằng Anh ngữ khi gọi chúng tôi.
Nhớ chuyển bản văn này đến mọi người.

o0o


DIVORCE AGREEMENT

Between Republicans &Democrats

WRITTEN BY A YOUNG COLLEGE STUDENT


Dear American liberals, leftists, social progressives, socialists, Marxists and Obama supporters, et al:

We have stuck together since the late 1950's for the sake of the kids, but the whole of this latest election process has made me realize that I want a divorce. I know we tolerated each other formany years for the sake of future generations, but sadly, this relationship has clearly run its course. Our two ideological sides of America cannot and willnot ever agree on what is right for us all, so let's just end it on friendly terms. We can smile and chalk it up to irreconcilable differences and go our own way.

Hereis our separation agreement: --Our two groups can equitably divide up the country by landmass each taking a similar portion. That will be the difficult part, but I am sure our two sides can come to a friendly agreement. After that,it should be relatively easy! Our respective representatives can effortlessly divide other assets since both sides have such distinct and disparate tastes.

1. --We don't like re-distributive taxes so you can keep them

2. --You are welcome to the liberal judges and the ACL

3. --Since you hate guns and war, we'll take our firearms, the cops, the NRA, and the military

4. --We'll take the nasty,smelly oil industry and the coal mines, and you can go with wind, solar and bio-diesel

5. --You can keep Oprah, Michael Moore, and Rosie O'Donnell. You are, however, responsible for finding abio-diesel vehicle big enough to move all three of them.

6.--We'll keep capitalism, greedy corporations, pharmaceutical companies, Wal-Mart, and Wall Street.

7. --You can have your beloved lifelong welfare dwellers, food stamps, hippies, druggies, and illegal aliens .

8. We'll keep the hot Alaskan hockey moms, greedy CEOs, and rednecks

9. We’ll keep Hannity,Carlson, and Bibles, and give you NBC, CNN, ABC, CBS, and Hollywood

10. You can make nice with Iran and Palestine and we'll retain the right to invade and hammer places that threaten us.

11. You can have the peaceniks and war protesters.
When our allies or our way of life are under assault, we'll help provide them security.

12. We'll keep our Judeo-Christian values.

13. You are welcome to Islam, Scientology, Humanism, political correctness and Shirley Mclaine. You can also have the UN. but we will no longer pay the bill.

14. We'll keep the SUV's, pickup trucks, and oversized luxury cars. You can take every Volt, Tesla, and Leaf you can find .

15. You can give everyone healthcare if you can find any practicing doctors.

16. We'll keep "The Battle Hymn of the Republic" and "The National Anthem."

17. I'm sure you'll be happy to substitute "Imagine,""I'd Like to Teach the World to Sing," "Kumbaya “or” We Are the World."

18. We'll practice trickle-down economics and you can continue to give trickle up poverty your best shot.

19. Since it often so offends you, we'll keep our history, our name and our flag.

20. Would you agree to this? If so, please pass it along to other like-minded liberal and conservative patriots and if you do not agree, just hit delete. In the spirit of friendly parting, I'll bet you might think about which one of us will need whose help in 15 years .

Sincerely, John J Wall

Law Student and American!


P.S. Also, please take Ted Turner, Sean Penn, Martin & Charlie Sheen, George Clooney, Barbara Streisand, and (Hanoi) Jane Fonda with you.

P.S.S.And you won't have to press 1 for English when you call our country.

Forward This Every Time You Get It! Let's Keep This Going,

Maybe Some of It Will Start Sinking In!
Posted by Angesat 4:27 AM

No comments:

Post a Comment