Wednesday, October 14, 2020

 Nhng virus vô hình đáng s hơn Covid giúp ĐCSTC hy hoi nhân loi

https://www.ntdvn.com/van-hoa/nhung-virus-vo-hinh-nguy-hiem-hon-covid-giup-dcstq-huy-hoai-nhan-loai-68569.html

Vô Thần luận, Tiến hóa luận là qu kế lừa gạt con người hàng trăm năm qua, là li di trá thâm him nht mà ĐCS dùng để ty não tư tưởng con người rời xa văn hóa truyn thng. (nh: NTD Vit Nam tng hp)

Nhng virus vô hình đáng s hơn Covid giúp ĐCSTC hy hoi nhân loi

Đường Thư • 07:00, 10/09/20 • 857 lượt xem  

100 năm qua, ĐCSTC đã phát tán, tiêm nhim rt nhiều virus độc hi và âm thm xâm nhp vào tng cá th chúng ta cũng như toàn thế gii. Nó thm chí còn đáng s hơn c virus Vũ Hán vn ln vì nó khiến con người mt khả năng nhận thc về căn bnh thc s ca mình.

(B d ứng với TQ: nước ở giữa, bn ở chung quanh là lũ man di, mi rợ. Tôi đã đổi TQ thành Trung Hoa. ĐCSTC -> ĐCSTC)

Lot bài viết này mun cùng độc gi nhìn thu nhng con virus vô hình mà ĐCSTC đã phát tán đ hy hoi thế gii mt thế kỷ qua. Để tìm ra vc xin cho virus Vũ Hán, tiên đan diệu dược chính là li gii về virus ĐCSTC.

K 1: Virus Vũ Hán: Chuông nguyn hn ai

https://www.ntdvn.com/van-hoa/virus-vu-han-chuong-nguyen-hon-ai-65461.html

K 2: Tìm li huy hoàng: Con người là tinh hoa của Đất Tri

https://www.ntdvn.com/van-hoa/tim-lai-huy-hoang-con-nguoi-la-tinh-hoa-cua-dat-troi-66660.html

K 3: Bí mt ln nhất ĐCSTC che giấu 100 năm qua

https://www.ntdvn.com/van-hoa/bi-mat-tham-hiem-nhat-dcstq-che-giau-suot-100-nam-66657.html

K 4: Nhng virus vô hình đáng sợ hơn Covid giúp ĐCSTC hy hoi nhân loi

https://www.ntdvn.com/van-hoa/nhung-virus-vo-hinh-nguy-hiem-hon-covid-giup-dcstq-huy-hoai-nhan-loai-68569.html

 

Sau khi xóa bỏ văn hóa truyn thống 5000 năm, ĐCSTC thay thế bng thứ văn hóa mi, nhm biến đổi toàn din nn tng tinh thn, thế giới quan, đạo đức, hành vi con người. Đó là thứ văn hóa ch nghĩa duy vt, triết học đấu tranh, ch nghĩa vt cht... dưới cái áo khoác mang tên thuyết tiến hóa,  khoa hc. K thực đây là nhng con virus vô hình có sc hy dit ghê gm toàn b tư tưởng, đời sng con người.

 

Virus Thuyết tiến hóa

 

Đi người có ba câu hi ln: Ta là ai, từ đâu ti, sẽ đi về đâu.

T ngàn năm trước, khi con người sng trong nn tảng văn hóa tín Thn thì đó là những câu hi tht d tr li. Con người với đức tin vào Thượng Đế, Thn Pht, biết rng sinh mệnh được to ra từ Đấng Sáng Thế - người to nên vn vt trong vũ tr. Con người đến t Tri, hình dng ging như Thn, có Thiên tính là nhng phm tính tương thông vi Tri. Sau khi chết, tuỳ theo Đức-Nghip, Nhân-Quả trong đời này mà đến Địa ngc hay Thiên quc. Ci ngun sinh mnh con người là đến t Tri và tr v vi Tri.

Sau khi ĐCSTC cưỡng chế thuyết vô Thn, loi b ni hàm Tri/Thn ra khỏi đời sng: https://www.ntdvn.com/van-hoa/bi-mat-tham-hiem-nhat-dcstq-che-giau-suot-100-nam-66657.html con người, như vy không th gii thích được con người đến từ đâu, cho nên nó phi tìm cách gii thích v ngun gc ca sinh mnh, không liên quan ti Thn, Tri.

Va hay, thuyết Tiến hóa của Darwin ra đời. Thuyết tiến hóa cho rng con người do động vt là kh tiến hóa mà thành. Thông qua đấu tranh sinh tn mà phát trin thành người hiện đại ngày nay. ĐCSTC liền ly Thuyết tiến hóa là “chân lý duy nht” gii thích v khi ngun ca sinh mnh.

Theo quan điểm ca Thuyết tiến hóa, con người sinh ra t s ngu nhiên ca gii t nhiên. Con người sinh ra không có mục đích, chng qua ch là vượn tiến hóa thành và bn cht không có gì khác vi nhng loài động vt khác. Theo cách nhìn ca Engels, sinh mnh chng qua ch“mt hình thc tn ti ca protein” mà thôi.

ĐCSTC liền ly Thuyết tiến hóa là “chân lý duy nht” gii thích v khi ngun ca sinh mnh. (nh: NTD Vit Nam tng hp)

Bắt đầu t thế k XIX, Vô Thn lun tiến hành kế tha thêm hc thuyết ca Tiến hóa lun. Thuyết tiến hóa là công c hu hiu nhất để cng c lý lun cho Thuyết vô Thn, loi b hoàn toàn ngun gc thn thánh ca con người. Nếu như tt c các loài đều là phát sinh t nhiên, là kết qu ca “chn lc t nhiên”, và con người chỉ đơn gin là sinh vt tiến hóa nht thì đã tự động bài trừ đi vị trí ca Thn/Thượng Đế là ngun gc to nên sinh mnh con người.

Marx và Engels tng nói rõ mi quan h gia Thuyết tiến hóa và tín ngưỡng rng: “Hin nay chúng ta dùng khái nim tiến hóa đ nhìn nhn vũ tr thì s không còn bt k không gian nào để dung np ni một Đấng Sáng Thế hay người thng tr nào được na.” (Marx và Engels lun bàn v tôn giáo).

 

Mc tiêu ca việc ĐCSTC nhồi nhét Thuyết tiến hóa và qung bá Thuyết vô Thn là đồng nht.

 

Thuyết tiến hóa đến t phương Tây, nhưng trong nhng người tin tưởng Thuyết tiến hóa thì t l ln nht là Trung Quc, Liên Xô cũ và nhng quc gia cng sn cũ của Đông Âu. Đặc điểm chung ca nhng nước này là: Quyn lc quc gia b dùng để ngăn cấm tín ngưỡng vào Thn và nhi nhét Thuyết vô Thn.

ĐCSTC dùng danh nghĩa “khoa học” để biến Thuyết tiến hóa không h có căn c khoa hc và đầy ry sơ h: https://www.ntdvn.com/khoa-hoc/nhung-diem-so-ho-trong-thuyet-tien-hoa-cua-darwin-phan-7-trai-dat-tron-nhung-thuyet-ve-to-tien-chung-thi-sai-2984.html tr thành chân lý hin nhiên không cn chng minh, ri dùng làm chân lý đ nhi nhét ngay t trong trường hc vào đầu những đứa tr vn không có s chun b tư tưởng cũng như không có khả năng chống c. Dưới s khng chế cường quyn của ĐCSTC ai không tin “Thuyết vô Thn”, ai không tin Thuyết tiến hóa s b chp nhng cái mũ chính trị đáng s như “mê tín phong kiến”, “phn khoa hc”.

Ngày nay đối vi rt nhiu người, khi nói ti tín ngưỡng đều t nhiên mà nói rng: “Tôi tín ngưỡng vào Thuyết vô Thn, tôi tin vào Thuyết tiến hóa” mà không hiu rằng đang lặp li nhng tuyên truyn ty não của ĐCSTC: con người do kh tiến hóa thành, do cnh tranh sinh tn mà phát trin. Lý lun thâm đc này của ĐCSTC là chiêu bài tà ác không sao k xiết.

Vinh diu ln nht ca con người trong vũ tr này là Thượng Đế to ra t hình hài ca mình. Đó là lý do con người khác các đng vt khác, bi con người là sinh mệnh được to hóa ưu ái nht, ban cho hình dáng và tính cách ca Thn, y vy mà con người li chi b không tha nhn. Vô Thần luận, Tiến hóa luận là qu kế lừa gạt con người hàng trăm năm qua, khiến con người đi con đờng quay lưng với Thần, Tiến hóa lun là trò la di khinh nhn con người và Thn Pht.

Đấng Sáng Thế to ra con người, vy mà giờ đây con người li chi bỏ điều đó và khăng khăng nguồn gc ca mình t kh tiến hóa mà thành. Không biết ma qu cng sản đã đc thắng đến thế nào khi khiến con người chi b ngun gc ca mình như vy. Và Thn Phật đã to ra con người phải đau xót đến thế nào khi chính những đứa con ca mình đang ph báng t tiên, nghe theo tuyên truyn của ĐCSTC mà tự đánh mất đi giá tr cao quý ca sinh mnh mình.

Đng Sáng thế to ra con người, vy mà giờ đây con người li chi bỏ điều đó và khăng khăng nguồn gc ca mình t kh tiến hóa mà thành. (nh: NTD Vit Nam tng hp)

Virus Thuyết Tiến hóa là cơ s ca hc thuyết đấu tranh

 

Trong văn hóa truyn thng, Nho gia ging yêu người, điều gì mình không mun thì đng làm cho người khác, Pht gia ging ly thiện đãi người, Đạo gia ging thun theo t nhiên. Lý lun ca ch nghĩa cng sn li là hc thuyết tiến hoá ca Darwin, ly hình thc cnh tranh sinh tn ca loài vật, để suy diễn ra đấu tranh giai cp trong xã hi nhân loi, cho rằng đấu tranh giai cp là động lc duy nht giúp xã hi phát triển. ĐCSTC sùng tín vào đấu tranh, cho rằng đó là phương tiện để thâu đot và duy trì chính quyn.

Mao Trch Đông tuyên b: “Tám trăm triu người, không đấu đá là không được”.

Đặng Tiu Bình tuyên b vào ngày 4 tháng 6: “Giết 200 nghìn người, gi gìn ổn định cho 20 năm.”

Đó là cơ điểm để ĐCSTC phát đng hết cuộc đấu tranh giai cp này đến cuộc đấu tranh giai cp khác, thông qua các cuộc đấu tranh giai cp mà tiêu diệt đủ các thành phn trong xã hi từ địa ch, tư sn, trí thc, sinh viên... nhm cng c quyn lc, cướp đoạt tài sn, khiến my chc triu người dân chết trong thi bình.

Trong thư gi triết hc gia xã hi ch nghĩa Ferdinand Lassalle vào tháng 1/1862,

Marx viết: “Cun sách ca Darwin có ý nghĩa rt quan trng và có th dùng làm căn cứ khoa hc t nhiên cho đấu tranh giai cp trong lch s”.

Engels cũng nói: “[Thuyết tiến hóa là] mt trong ba phát hin khoa hc ln ca thế k XIX… giai cp vô sn ưu vit s chiến thng trong cuộc đấu tranh sinh tn này.”

Điều đáng s là khi tư tưởng đấu tranh ca Thuyết tiến hóa ng dng vào xã hi, ch trương “cá ln nut cá bé, k mnh sinh tn”, tôn sùng lut rng xanh của động vt. Theo nguyên tc này, đúng và sai, thiện và ác đều không quan trọng, điều quan trng là không t thủ đoạn giành chiến thng trong cnh tranh, dù là quan trường, thương trường hay tình trường.

"Tính đu tranh" chính là “linh hn cách mng” ca ch nghĩa Marx, lấy đó làm cơ s thì, bin pháp x lý mâu thun trong xã hi, tạo căn cứ lý lun cho việc ĐCSTC dùng bo lc cướp đoạt chính quyn. Mao Trạch Đông nói: “Nghìn điu vn ý trong đo lý ch nghĩa Marx, suy cho cùng chính là mt câu: ‘To phn có lý’.” Chính vì vậy, Văn hóa đng hiếu chiến khát máu cũng chính là căn nguyên của nhng biến động bất an, xung đột trong xã hi.

Thuyết vô Thần luận và triết học đấu tranh là ngun cơn ca cuồng vọng đu Trời, đấu Đất, đấu Người của ĐCSTC, tin rng “nhân định thắng thiên”,  tham vng “cải tạo tự nhiên”, “chinh phục địa cầu”, đắp đập ngăn sông, hy hoi t nhiên vô ti va khiến ngày nay Trung Quc chìm trong thm ha lũ lt t b.

Hc thuyết đấu tranh li là nn tảng cho ĐCSTC sử dng bo lc khng b dân chúng. Mao nói: “Cách mạng Văn hoá cn by tám năm làm lại mt ln”. S dng bo lc nhm dn mt người dân Trung Quc khiến h run s mà khut phục. Đó là mt hình thc nô dch bng khng b.

Thuyết tiến hóa ca Darwin ng dng vào xã hi nhân loi, ch trương “cá ln nut cá bé, k mnh sinh tn”. Nó tôn sùng lut rng xanh của động vt. (nh: Wikipedia)

Văn hóa truyn thng tin rng “T sinh hu mnh, phú quý ti Thiên”, “Thin ác hu báo”, cho rng danh li phú quý đu là đời trước tích lại cho đời này. Vô lun là phú quý hay là bn cùng, “Đt tc kiêm tế thiên h, cùng tắc độc thin k nhân” (giàu có thành đạt thì lo cho thiên h, nghèo khó thì tu dưỡng đạo đức bn thân mình cho tốt ), do đó không h tn ti lch s quan v “đấu tranh giai cp” như ĐCSTC nhồi nhét: “Cho đến hôm nay tt c lch s trong xã hội đều là lch sử đấu tranh giai cp."

Hc thuyết tiến hóa, đu tranh của ĐCSTC khiên xã hi tr nên biến lon, người ta coi cuộc đời là cuc chiến sinh tn, luôn cũng phi cạnh tranh, đấu đá, không t thủ đoạn nào để vượt lên. Ngày nay mi người đã quen vi dùng vic có “thành công” hay không làm tiêu chun duy nhất đo lường giá tr ca mt con người, mà không nói ti vic người đó đã dùng cách nào. Trong triết học tranh đấu này, “thành công” được xây dng trên cơ s “tht bi” ca người khác, thành công thì là điu tt, tht bi thì là điu xu. “Vi phú bt nhân” (vì làm giàu mà bt nhân) đã được coi là điều đương nhiên, c xã hi sống trong tranh đấu ngược xuôi, không t thủ đoạn nào để hãm hi nhau tranh quyền đoạt li.

Trong mt xã hi cổ động đấu tranh sinh tn, cá ln nut cá bé, Pht tính trong con người b loi b do thuyết vô Thn, thay thế bng "tính đu tranh" của Đảng, gia người vi người tt nhiên sẽ tranh đấu, cn xé, không vic xu ác nào không dám làm, mt xã hi tràn ngp bo lc, cha m con cái thy trò đánh giết nhau tr thành chuyn ph biến. Thc phẩm độc, hàng gi có đc tràn lan toàn xã hội. Đó là cái mà ĐCS gọi là  đấu tranh sinh tồn để 'phát trin' mà thành

Văn hóa truyn thng dy con người sng hài hòa vi t nhiên, bao dung vi con người. Thánh Kinh ging: Hãy yêu người khác như yêu chính mình. Triết lý của Đạo gia là không tranh với đời, Pht gia ging Thin, từ bi. ĐCSTC thì không ngng nhi nhét Thuyết tiến hóa, khiến con người cm thy “khôn sng mng chết, k yếu làm mi cho k mnh ” là nguyên tc sinh tn tt yếu. Khi quy tc này được xã hi tiếp nhn mt cách ph biến, thì lòng người trong xã hội đã mất đi hy vọng đối vi công bng chính nghĩa, thuận theo đó là h thng tiêu chuẩn đạo đức trượt dc.

S dng bo lc nhiu ln lp li là mt trong nhng thủ đoạn quan trng bc nht của ĐCSTC nhằm duy trì quyn thng tr ca mình. (nh: NTD Vit Nam tng hp)

Virus Ch nghĩa duy vt

Khi con người không tin có Thn, thì thế gii tinh thn tr nên trng rng, không biết ý nghĩa tn ti ca sinh mnh là gì. Vì thế ĐCSTC đem Thuyết duy vt thay thế vào khong trng tinh thn lớn lao đó, to dng thế gii quan và phương pháp lun của ĐCSTC, mục đích đ người dân không tin có Thn mà ch tin nhng gì hu hình nhìn thy bng mt thường, xóa b hoàn toàn thế gii quan ca con người trong văn hóa truyn thng.

Tháng 12/1860, trong thư viết cho cng s Engels, Marx khen ngi cun “Ngun gc các loài” ca Charles Darwin như sau: “Mc dù cun sách này viết bng tiếng Anh và còn sơ sài, nhưng nó đã cung cp mt cơ s v lch s t nhiên cho quan điểm ca ông [ch nghĩa duy vt lch s].”

Ch nghĩa duy vt không nhng hoàn toàn phủ định lc lượng tinh thn, mà còn phủ định hết thy s tn ti siêu vit nhân loi, tc là phủ định s tn ti ca Thần. ĐCSTC cho rng con người thông qua phát trin khoa hc và ci to xã hội để kiến lp “thiên đường” thế gian mà không cần đến Thần. Đây cũng chính là thủ đoạn trng yếu bc nht mà ĐCSTC khiến con người tr nên bi hoi.

Nhng tiến b v khoa hc, cơ khí hóa, y tế, s phong phú v vt cht, và các loi hưởng th và gii trí khiến con người có cm nhn là có th da vào vt cht mà truy cầu được hnh phúc. ĐCSTC c xuý ch nghĩa duy vt, khiến người ta ham mê cuc sng vt cht, truy cu s hưởng th không gii hn, khiến người ta b vt dc dn d mà mất đi bản tâm. ĐCSTC dn phát hin ra rng, nếu đại chúng đm chìm vào dc vng vt cht hoc hưởng th giác quan thì k thc càng d khng chế. Nó chính là khiến cái tinh thn sc lc di dào ca con người b hao kit trong khi túng dc, khiến thi gian rnh ri ca bạn trong khi đánh bc, lướt web, gii trí mà hao mòn đến hết.

Ngày nay, ch nghĩa duy vt còn phát sinh ra “ch nghĩa tôn sùng vt cht”, “ch nghĩa sùng bái kim tin”, “ch nghĩa hưởng lc”, cui cùng dẫn đến “ch nghĩa duy li”, nó dn dt con người thc sự đi đến chỗ đạo đức suy bi, tha hóa.

Nó dn dt con người thc sự đi đến chỗ đạo đức suy bi, tha hóa. (nh: Pixabay)

Đó chính là lý do mà ĐCSTC có th dùng tin mua chuc c thế gii, khiến con người mê m trong vt cht mà buông b lương tâm, đạo đức, ngay c nhng “phn t tri thc” cũng ph phc dưới chính sách thu mua kim tin ca Trung Cng, tr thành nhng người triệt để theo “ch nghĩa duy li”.

Ch nghĩa duy vt phủ định tác dng của đạo đức, cho rng không có đạo đức ph quát siêu việt đối vi nhân loi. “Đạo đức bao tin mt cân?” – câu nói này chính là điển hình cho tư duy ca ch nghĩa duy vt.

Ch nghĩa duy vt cũng phủ định tác dng ca lương tri. Con người tin Thn, sau khi làm vic ác đu cm thy lương tâm cn rt, lo lng Thn minh giám sát, nhân qu báo ng. Còn Mao Trạch Đông li nói: “Người theo Thuyết duy vt triệt để, không có gì phi s hãi.” Nếu không có Thn, ch có bo lc thế gian mi có th trng pht con người, đặc bit là khi mt cá nhân hoc bn thân t chc chính là nhng k ác nm gi bo lc nhân gian, như vy thì còn có vic ác nào mà không dám làm. Cho nên ĐCSTC là những k hành ác không có bt k kiêng k gì.

ĐCSTC nhìn nhn rng “vt cht quyết định ý thc”, “cơ s kinh tế quyết định kiến trúc thượng tng”, do đó phát trin kinh tế tt s dẫn đến văn minh chính tr, dân ch hoàn thin, pháp chế kin toàn, đạo đức thăng hoa, văn hóa phn vinh. Nhưng s tht là trong my chục năm mở ca ci cách người ta chng kiến mt th chính tr h bi, chuyên chế hoành hành, đạo đức suy thoái nghiêm trọng, văn hóa điêu linh. Giá trị đạo đức thin ác t lời răn dạy ca Thn và Thiên ý ở đây b bác b, ch còn loi giá tr quan mà trong đó coi xét lợi ích cá nhân là thước đo nhìn nhn thin ác, tt xu.

ĐCSTC nhìn nhn rng “vt cht quyết định ý thc”, “cơ s kinh tế quyết định kiến trúc thượng tng” (nh: Shutterstock)

Các nhà khoa hc chân chính đu tin vào Thn

 

ĐCSTC giương cao lá c ln “tôn sùng khoa hc”, “phá b mê tín phong kiến”, h thp nhng giá tr ct lõi này cho là “cám bã phong kiến”, đồng thi thông qua thủ đoạn nhi nhét Thuyết tiến hóa chưa qua chng thc và nhi nhét khoa hc thc chng, da vào bo lực đấu tranh chính tr tàn khc mà đạt được mục đích qung bá Thuyết vô Thn và triết học đấu tranh. Nhưng s thc là vic nhà khoa hc tin vào Thn không h là tr ngại ngăn cản thành tu khoa hc ca h.

Khi Giang Trch Dân viếng thăm nước Mỹ đã hi tng thng Clinton ca M: Vì sao khoa hc nước M li phát trin như vy mà vn có nhiu người tín ngưỡng tôn giáo?

Trên thc tế, ln gi lch s chúng ta s thấy được rng, nhng nhà khoa hc vĩ đại trong thi k khoa hc phát triển đỉnh cao, gm Copernicus, Descartes, Galileo và Newton, Einstein đều t nhn mình tuyệt đối tin vào Sáng Thế Ch, cho rng thế gii này, kit tác ca Thn là có quy tc khuôn phép mà cn phi tuân theo, đang đi các nhà khoa học đi phát hin chng thc.

Newton – bc thy ca vt lý cổ điển đã sm là mt tín đ Cơ Đốc trước khi làm vic nghiên cu khoa hc rt lâu, mà cả đời ông tín ngưỡng vào Thn không hề thay đổi. Ông thường hay viết nhng li cu nguyn ca mình vào nhng ch trng trong s tay hay sách vở, đến nay vn còn lưu gi rt nhiu trong vin bo tàng Anh. Ông thường nghĩ ti khoa hc trong dòng suy nghĩ v tín ngưỡng. Đến ni sau này giáo sư Manuel khoa lch s trường đại hc New York trong cun “Newton truyn” ca mình đu nói: “Khoa hc cận đại khi ngun t nhng mc nim ca Newton v Thượng đế.”

Von Braun – nhà khoa hc hàng không hiện đại đã tng viết: “S thn k vô biên ca vũ tr ch có th chng thực đức tin ca chúng ra rng, chn chn có Đng sáng thế.”

Chân dung Von Braun. (nh: Wikipedia)

Thuyết vô Thn, Thuyết tiến hóa, ch nghĩa duy vt, bô 3 hy dit nhân loi

 

Tt c các quc gia trong lch sử đều tin vào Thn linh. Chính là nhờ đức tin vào Thn linh và quy lut nhân qu ca thin và ác, mà nhân loi có th t kim chế và duy trì chun mực đạo đức ca xã hi. Trong mi thời đại và trên khp thế gii, các chính giáo phương Tây, và Nho giáo, Pht giáo và Đạo giáo phương Đông tt cả đều dy con người ta rng hnh phúc thc sự đến từ đức tin vào Thn linh, th phng Thượng Đế/Tri, có lòng t tâm đi vi mi người, trân quý nhng gì ta có, và biết ơn khi được hưởng phúc lành, và đền đáp li lòng tt ca người khác đi vi mình.

ĐCSTC dùng bạo lực để cưỡng chế ci to tư tưởng ca mi người bng “Thuyết vô Thn” khiến văn hóa truyn thng kính Thiên kính Thn, hu như đã b nh bt tn gc, xã hi ngày nay văn hóa và đạo đức thiếu ht tín ngưỡng đã tr nên nht nht và yếu đuối, bt k lúc nào cũng có th b ch nghĩa vt cht, ch nghĩa công danh li lc và ch nghĩa túng dc hoành hành tràn lan nhn chìm mt cách triệt để… Khi nhng giá trị đạo đức tốt đẹp xói mòn, tín ngưỡng thin ác hu báo b vt b, con người không còn tìm kiếm giá tr ca sinh mnh, cũng không cần theo đuổi s hoàn thin v nhân cách, trong tâm người ta không còn mt chút kiêng dè kiêng k gì, ch còn li “s phóng túng”, “sng vì trước mt”, s tha mãn ca cm quan và s theo đuổi vô đ vi dc vng. Kết qu vic ci to tư tưởng của ĐCSTC đã khiến con người mất đi cái gc ca sinh mnh.

ĐCSTC dùng bo lực để cưỡng chế ci to tư tưởng ca mi người bng “Thuyết vô Thn” khiến văn hóa truyn thng kính Thiên kính Thn, hu như đã b nh bt tn gc. (nh: medium)

Vô Thn lun, Thuyết tiến hóa, và ch nghĩa duy vt, hc thuyết đấu tranh, những con virus được to ra t s tà ác, di trá của ĐCSTC, đã tr thành nhng công c có sc hy dit mnh nht, là qu kế lừa gạt con người hàng trăm năm qua, bảo người ta ph báng Thn, phm ti vi Thn là t mai táng chính mình, khiến con người lc li, mất đi chính tín vào Thn, quay lưng li vi chính Đng Sáng Thế to ra mình.

Rời xa con đường của Thần thì con người d dàng mất đi các chun tắc đạo đức mà Thần ban, đó là lý do mà từ khi ĐCSTC thống trị, đạo đức xã hi ngày càng trượt dc biến d nghiêm trng. Nhng chiêu trò di trá thâm him nht mà ĐCSTC dùng để ty não tư tưởng con người, chung quy đều để ĐCS đạt đến mục đích cui cùng là hy hoại đạo đức, luân lý, văn hóa truyn thng, tín ngưỡng tôn giáo và ngun gc Thn thánh ca con người. ĐCSTC lấy bi hoại đạo đức con người làm đường li nhằm đạt mục đích cui cùng là hy dit nhân loi.

 

Đường Thư

No comments:

Post a Comment