Monday, May 27, 2019


Đất nước Việt-Nam Yêu quý của tôi!

Qua những nhận định hạn hẹp của cá nhân tôi, thì quê hương chúng ta đã bị mắc mưu “vô tiền khoáng hậu” của Tàu đỏ như sau:

A/ Khởi đầu là chuyện đi “tìm đường cứu quốc” của Nguyễn Tất Thành (NTT: =Hồ chí Minh). Khi xuống tàu để làm bồi bàn, hay phụ bếp vào năm 1911, thì chỉ là tìm đường sống của một thanh niên 18 tuổi (căn cứ theo đơn xin học ghi năm sinh 1892).


Thanh niên này chỉ cỏ học lực chữ Pháp hạn chế như chính đương sự thú nhận. Không hiểu hết các lời trình bày về chủ nghĩa Cộng Sản (CS): “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”; đâm đầu đi theo. Khi ở Tàu, đã lấy Tăng tuyết Minh, một đảng viên CS. Không may cho y, bị chết trong nhà tù của Anh ở Hương cảng năm 1932.
B/ Sự kiện này làm Mao Trạch Đông nảy ra sáng kiến, cho Hồ quang, sinh năm 1901 (năm 1939 được 38 tuổi)


Đây là lý do có gần 10 năm không hề có một bằng chứng về hoạt động của HCM.
Đó là thời gian cần thiết cho Hồ quang học/thực tập để đóng vai HCM (aka: NTT)
Trong vai HCM, Mao cho lập ra đảng CSVN, lấy cờ của chi bộ Phúc kiến về làm quốc kỳ của VNCS.
Câu vè sau được loan truyền trong vùng của những người theo HCM:
“Bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là quê hương” là một cách nhắc nhở nguồn gốc của tên gián điệp này, mà dân ta đã không để ý nên bị mắc bẫy!
Sau là các việc HCM đã làm:
1/ Cướp chính quyền hợp hiến, hợp pháp vì nước vì dân Trần Trọng Kim (TTK). Chính phủ này trong thời gian ngắn đã làm được những việc sau:
a. Chuyển giao tất cả các cơ sở hành chính cho các viên chức Việt Nam.
b. Thâu hồi đất Nam Kỳ và các nhượng địa đã dành cho Pháp.
c. Ân xá toàn thể các phạm nhân chính trị.
d. Cho phép thành lập các đảng phái chính trị.
e. Miễn thuế cho công chức, thợ thuyền và dân nghèo.
f. Thiết lập các Uỷ ban tư vấn quốc gia để soạn thảo Hiến pháp và nghiên cứu cải tổ chính trị, hành chính và giáo dục.
Lần đầu tiên dưới chính phủ TTK đất nước được toàn vẹn từ ải Nam quan tới Cà mâu!

C/ Sau khi cướp chính quyền, Hồ Quang bày đặt tuyên bố độc lập ngày 2/9/1945, và dùng lá cờ của đảng bộ Phúc kiến làm cờ của bọn chúng; mà không có quốc gia nào thèm công nhận (cho tới năm 1950), việc mà vua Bảo Đại đã làm từ ngày 11/3/1945.
‘Cách Mạng Mùa Thu 1945 không hề xảy ra’
https://hoangtran204.wordpress.com/category/cach-m%E1%BA%A1ng-mua-thu-1945-khong-h%E1%BB%81-x%E1%BA%A3y-ra/

D/ Hồ quang toa rập với Pháp qua tạm ước 1946, chấp nhận Pháp đem quân ra Bắc để trực tiếp + gián tiếp mượn tay Pháp tiêu diệt hết các đảng phái Quốc gia mưu cầu độc lập thật sự cho dân tộc như: Việt-Nam Quốc dân đảng, Việt Quốc, Việt cách …

E/ Lừa bịp dân chúng đánh Pháp cho Tàu qua cái gọi là kháng chiến chống Pháp với vũ khí + mọi tiếp tế dưới sự chỉ huy của gần chục tướng Tàu. (Khi thành công ở trận Điện Biên Phủ. Các tướng này rút về Tàu, đẩy VNG ra nhận công) Tàu ép VN chia đôi ở vĩ tuyến 17 trong mưu đồ làm suy yếu tiềm lực của VN.
http://viteuu.blogspot.com/search/la...%93i%20K%C3%BD
http://www.vinadia.org/mot-con-gio-bui-tran-trong-kim/

F/ Thi hành Cải Cách Ruộng Đất (CCRD) để làm băng hoại cơ cấu đất nước VN với những đòn độc như: con tố cha, vợ tố chồng (Tìm đọc “Bản Chúc Thư của một người VN”)
http://pham-v-thanh.blogspot.com/2014/04/ban-chuc-thu-cua-mot-nguoi-viet-nam.html

G/ Ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm 1958 để có bằng cớ chiếm biển Đông về sau.H/ Nặn ra cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN năm 1960 khi chưa hề có quân đội Mỹ; họ chỉ vào từ 1965) để nuốt nốt ½ đất nước VN qua các thủ đoạn khủng bố dân lành.

I/ Tàu chưng công hàm PVĐ cho Mỹ coi -> Mỹ phải thay đổi thế cờ. Bỏ rơi Miền Nam cho Hồ Quang và băng đảng CSVN chiếm năm 1975, nhưng cả khối CS bị xập vào năm 1990.

J/ Khi bọn tam đại bần cố nông "Đánh cho LX, TQ" thành công thi thiên triều ra lệnh thực hiện:
a/ "Xoá tàn dư Mỹ Ngụy", nhưng thật ra là xoá bỏ nền văn minh trên phần còn lại của đất nước VN.
b/ Thi hành "Cải tạo công thương nghiệp" để xóa tan nền công nghiệp của miền Nam. Nền công nghiệp mà Lý Quang Diệu thèm khát có được (Xem bên thắng cuộc).


c/ Bỏ tù thành phần ưu tú của quê hương VN: Ai tốt nghiệp trung học đều có kiến thức tương đương của các nước tiên tiến G7. Họ đều có khả năng tiếp cận sách báo Anh, Pháp dễ dàng.
d/ Ngày nay thì thiên triều nắm đằng chuôi với cái công hàm PVĐ nên đang chiếm biển đông.

Quê hương Việt-Nam mất trắng!

Thậm chí vào ngày 31, tháng 12, năm 1999; chúng đã phải dâng hơn 15 ngan cây số vuông ranh giới cực Bắc cho quan thầy:

Thay vì xâm lăng VN như bao vua chúa khác từ ngàn xưa. Triều đại CS tàu, học được bài học của các triều đại trước. Họ theo kế hoach tằm ăn dâu, thâm hiểm hơn nhiều:
Dương Khiết trì - Bọn Việt Nam Tự Dâng Đất - Đánh Chúng nó Bẩn Tay
Đây là lý do hết đặc khu này tới đặc khu khác mọc lên trên quê hương Việt-Nam mến yêu.
Hết bauxite tây nguyên, thì tới Formosa Hà tĩnh, nay thì 3 địa điểm quan yếu: Vân Đồn, Vân Phong, Phú quốc…
Các đoàn du khách Tàu được phép vào quê hương không cần VISA.
Họ được lái xe tư-nhân vào xâu trong đất nước 100 cây số khỏi cần giấy tờ…
Trong một lúc hớ hênh, tên Phạm thế Duyệt chủ tịch của cái gọi là mặt trân tổ quốc đã nói đến ngày hai đảng CS Tàu và Việt hợp nhất. Khi ấy thì quê hương Việt-Nam sẽ do đảng cộng sản nào cai trị?


Để chuẩn bị cho ngày u buồn đó là việc học chữ Việt cải tiến của Bùi Hiền. Với kế hoạch này thì chúng không phải “Giết học trò, và đốt sách” như Tần Thủy Hoàng bên Tàu; dù chúng đã đốt sách năm 1954 ở Hà-Nội, và năm 1975 ở Sài-gòn! Khi kế-hoạch dùng chữ Việt mới được hoàn thành thì còn ai là người biết đọc những sách, vở in trước đó?
Khi ấy chuyện sẽ sảy ra như sau:

Nếu Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung Cộng thì sẽ ra sao?

Các bạn trẻ ở quê nhà có thể cảm nhận được việc sau:
Ngày hôm nay tệ hơn ngày hôm qua.
Ngày mai lại tệ hơn hôm nay.
Chuyện gì sẽ sảy ra ngày mốt. ai cũng biết câu trả lời!
Tôi có biết đến Sấm Trạng Trình, và có mấy bài khác nhau. Sau là 1 bài tiêu biểu.
Không còn hy vọng gì ở tương lai. Có chăng chỉ là mơ ước.


No comments:

Post a Comment